کمک های مالی

از شما بخاطر سخاوتتان تشکر می کنیم

دقت بسیاری از شما در مورد خواندن تاروت در YouTube تحت تأثیر قرار گرفته و ابراز تمایل کرده اید که به عنوان راهی برای تشکر از شما اهدا کنید.

 

حساب EmpressMoonTarot PayPal.me به شما این امکان را می دهد تا به هر میزان که مجبور به دادن آن هستید ، کمک مالی کنید. من از حمایت شما از کانالم ، سخنان خوب و سخاوت شما بسیار سپاسگزارم.