Screen Shot 2018-10-01 at 3.37.06 PM.png

قرائت آنلاین

برای خواندن به روز شده توسط علائم زودیاک ، از کانال Empress Moon Tarot 777 در YouTube بازدید کنید. این فیلم ها برای آفتاب ، ماه ، طلوع و علائم زهره است. از آنجا که این موارد بصورت کلی خوانده می شود ، ممکن است اطلاعاتی وجود داشته باشد که مورد پسند شما واقع نشود. برای مطالعه ای متناسب با خود و شرایط خاص خود ، یک کتاب شخصی بخوانید.

در کانال YouTube Empress Moon Tarot مشترک شوید